Стратегията на Българския футболен съюз за следващия 4-годишен мандат на новоизбраното старо ръководство, наречена "Визия за бъдещето" е утвърден документ на родната ни централа, свързан с изпълнението на конкретни мерки и задачи. "Визията" - случайно или не, беше обявена точно седмица след редовния конгрес на Съюза за избор на нов президент. Документът отчита текущото състояние на футбола у нас, чрез направен SWOT анализ. Изведена е мисията на централата и е създаден "нов" модел с основна цел - популяризиране на футбола, да се пази феърплея и играта да бъде достъпна за всеки.

Как всъщност ще се реализират тези неща според БФС?

1. Визия - растеж, изживяване, институция;

2. Стратегия за успех - лидерство, инвестиции, иновации;

3. Водещи принципи - прозрачност, отчетност, партньорство, интеграция;

Христо Стоичков: Няма шанс да стана президент на БФС, не искам да ме командват

Камата за "онези с другите униформи": На техния стадион няма да се роди такъв като мен!

"Ицо Стоичков е само един, колкото и да ме плюят"

Под тези слогани всъщност БФС залага най-общо следните реални и измерими цели до 2022 година:

- Минимум 100 000 броя регистрирани футболисти във всички възрасти (при 41 221 към момента);

- Инвестиции около 4 милиона лева от собственият бюджет на Съюза в инфраструктура, т.е. създаване на игрища, терени (около 1 милион на година);

- Увеличаване поне 7 пъти броя на момичетата и жените, практикуващи футбол;

- Завършване на процеса по цялостна дигитализация - вътрешен и в цялостната организация на футбола;

В стратегията тези заложени цели са разписани по-подробно в 4 категории, както са обособени и в началото на документа.

Снимка 242068

Източник: LAP.bg

Въпросът тук е: Реални и най-вече изпълними цели ли си поставя БФС и колко измерими са те?

Несъмнено увеличението на броя на професионалните футболисти е свързан преди всичко с естествения прираст на населението. Различни източници на статистически данни потвърждават обща тенденция - именно в намаляване на населението, спад в раждаемостта и увеличение на хората в пенсионна възраст. Отчитайки същите факти БФС си е поставил за цел увеличение на броя на регистрираните футболисти (мъже и жени) с 58 779, което някак си не изглежда сериозно. Наред с това за последните години от настоящата стратегия - 2021, 2022, БФС залага двойно увеличение на категория "възрастни", т.е. футболистите над 18 години. Тук е важно да се отбележи, че коефициентът на брой регистрирани футболисти спрямо населението на България е 0,6%, същият в Румъния е 0,5%, но при почти тройно повече население. Така че тази стратегия би била изпълнима за северните ни съседи.

Шеф в БФС разкри промените в Първа лига за новото първенство

Шеф в БФС разкри промените в Първа лига за новото първенство

Клубовете ще си разпределят 6 млн. лева

Инвестициите в спортна инфраструктура са от първостепенно значение за развитието на футбола, а въобще и на спорта. Без подходящи условия, съвременни тренировъчни бази, прогресът е трудно осъществим. Планираните в стратегията 4 милиона евро за следващите 4 години, са обидно малко, предвид факта, че само за построяването на прословутия комплекс в Бояна (който в голямата си част е предвиден за административна дейност) са похарчени над 10 милиона евро. Освен тези средства, БФС обещава да съдейства на кметовете на общините да усвоят около 2 милиона евро, предвидени от УЕФА за инвестиции в минифутбола (Grassroots) и изкуствени игрища. Друг е въпросът, че липсва всякаква информация, относно движението, разпределението на тези средства, както и участието на общините в процеса.

Снимка 340590

Източник: бфс

За женски футбол у нас се говори много малко, а в Европа - все повече. Факт е, че през последните години УЕФА финансира много програми за включване, адаптиране и участие на жените във футбола. Новото разпределение на финансовите средства от участващите отбори в женската Шампионска лига за сезон 2018/2019 предвижда по 250 хиляди евро за победителите и 200 хиляди евро за завършилия на второ място, както и сигурните допълнителни премии за квалификациите, в груповата фаза и извън нея. Тази сума ще продължи да расте и за следващите години, което означава че и интересът към женски футбол расте. Към 2017 година в женския футбол са включени 5 възрастови групи (от U-15 до U-18 и възрастни). От 2020 година БФС планира включването и на възрастови групи от U5 при жените, като към 2022 техният брой да стане 101, но анализ и проучване как това да стане при момичетата категорично липсва. Гледайки таблицата, човек остава с впечатление, че броят на жените е писан произволно, предвид факта, че планираното общо увеличение на момичета/жени като регистрирани футболисти за 4 години е с цели 625%, нещо което изглежда илюзорно.

Изпълкомът на БФС прие промени във формата на Втора лига

Изпълкомът на БФС прие промени във формата на Втора лига

От сезон 2019/20, дивизията ще бъде съставена от 18 отбора

В рамките на периода на стратегията БФС предвижда да завърши "процеса по дигитализация". Важно уточнение е, че такъв процес все още не е стартирал, предвид факта, че към момента е трудно да се определи има ли въобще електронни услуги, предоставяни от родната ни централа. За съжаление все още в секция "Архив" и секция "Библиотека" липсват редица нормативни документи, стари стратегии, записки и решения от всички органи към БФС - Лицензионна комисия, Дисциплинарна комисия, Спортно-техническа комисия и други. Никой към момента не е в състояние да каже общия брой на регистрираните в Съюза футболни клубове (защото няма актуален регистър, а за електронен да не отваряме дума). По-реалистично щеше да звучи - "започване на процес по дигитализация".

Да, първото обещание не е факт - БФС "започна мача с нарушение".

В стратегията е заложено в т. I - 1. Повишаване на нивото в ДЮШ - 1.1. Единна методика за работа в помощ на треньорите - до юни 2018 година.

Такава методика липсва в сайта на Футболния съюз и към днешна дата, или ако е разработена, то тази информация не е публична.

БФС ще изгради свои бази в Бургас, Перник, Варна и Пловдив

БФС ще изгради свои бази в Бургас, Перник, Варна и Пловдив

Новината бе съобщена от Павел Колев