От БФС излязоха с официална позиция относно решенията на съда по делото за Конгреса от 18 март. Според централата, интерпретацията на решението на СГС е подвеждаща.

Конгресът от 18 март е бил незаконно отменен

Конгресът от 18 март е бил незаконно отменен

Софийски градски съд реши

"Във връзка с подвеждащите послания, представени в публичното пространство по отношение проведеното на 18 март т.г. в Националния дворец на културата "мероприятие", Българският футболен съюз внася следните уточнения:

Софийският градски съд категорично обяви т.нар. конгрес на 18.03.2022 г. за НЕЗАКОНЕН и отмени всички решения, взети в подкрепа на организаторите, тъй като клубовете, участвали на въпросната дата, грубо са нарушили разпоредбите на Устава на БФС, подведени от "организаторите" на незаконната проява.

Съдебното решение показва, че футболните клубове правилно са били изключени като членове на федерацията, което бе сторено на редовно проведения конгрес на БФС на 20.05.2022 г.

Всички други интерпретации на решението на СГС можем да окачествим като поредни опити за изопачаване на истината и подвеждане на общественото мнение", написаха от централата.