Конгресът на БФС навлезе в своята решителна фаза. След установяване на Дневния ред, намиращите се в зала 3 делегати започнаха да взимат важни решения за футбола у нас.

По точки от 2 до 5 не бяха взети решения, тъй като нямаше предложения и отчет от БФС.

По точка 6 се направиха няколко промени в устава на БФС. Една от промените е Изпълкомът да е от 9, а не от 15 човека. Също така президентът на БФС няма да може да бъде избиран за повече от 3 мандата, които обаче ще влязат в сила от следващия конгрес на БФС.

По точка 7 бе гласувано да не се взема решение по приемане на бюджет поради липса на предложение от страна на БФС.

Със 75 гласа "за" хората на конгреса освободиха Борислав Михайлов и всички членове на Изпълнителния комитет на БФС.

Дневният ред, по който ще се проведе започналият Конгрес

Дневният ред, по който ще се проведе започналият Конгрес

Любопитни са точки 8, 9 и 10