Кандидатът за БФС Димитър Бербатов излезе с нова публикация по повод изминалия Конгрес. Бившият нападател анализира случило се като обяви, че протоколът е манипулиран. 

ЕТО КАКВО НАПИСА БЕРБАТОВ (без редакторска намеса от страна на ТОПСПОРТ)

"Стремежът на БФС всячески да прикрие направените нарушения на устава си и закона по време на конгреса, проведен на 12 октомври 2021 г., се потвърдиха, след като протоколът, изготвен от приближените на Борислав Михайлов, излезе наяве.

Припомняме, че това стана възможно въпреки направения опит той да бъде видим само за Търговския регистър и никой от клубовете, участвали в конгреса, да няма достъп до него - грубо нарушение на закона. Направихме необходимото и протоколът бе публикуван от Агенцията по вписванията.

За съжаление, опасенията ни, че той няма да отразява фактически случилото се в конгресната зала, а ще бъде манипулиран, се оправдаха.

В момента тече детайлен анализ на случилото се в залата на база на аудио и видео файловете от целия конгрес.

 Междувременно в медиите започна да излиза информация, съпоставяща протокола и това, което реално се случи на конгреса.

Нашите юристи правят същото, а и някои от тях присъстваха в залата.

Пороците по организацията и провеждането на конгреса заедно със сериозните различия между протокола и реалните събития убедително сочат, че няма съд, който би отредил, че решенията, взети на този конгрес, са легитимни.

Стефанов: Бербатов не е достоен да замени Михайлов

Стефанов: Бербатов не е достоен да замени Михайлов

"Използват го като маша"

 Отново напомняме, че ние се придържаме единствено към устава и закона. Това е начинът, по който БФС трябва да се ръководи в своите действия. Болезнено е, но това е и начин футболният съюз да скъса веднъж завинаги с порочните практики, с които настоящото ръководство на БФС борави всекидневно.

Привеждаме само един пример, от който смятаме, че става ясно какво имаме предвид с гореизложеното:

В протокола е записано - "Брой присъстващи и участвали в гласуването делегати - 480 (съгласно броя на положените подписи в избирателните списъци - гласуване за президент на БФС - 4 броя)."

 Категорично невярно. Такова изказване от страна на водещия Камен Костадинов не е имало (справка - аудио файловете, с които разполагаме, част от които разпространихме в медиите).

В протокола още е записано: "Председателят на Комисията за избор на президент и членове на ИК обяви, на основание чл. 44, ал. 3 от Устава на БФС, че необходимият брой гласове за избор при присъстващи към момента на гласуването 480 делегата е 241 гласа за един кандидат."

 Категорично невярно. Такова изявление не е правено пред конгреса (справка - аудио файловете на целия конгрес, с които разполагаме).

Освен това, в никоя част на протокола не присъства обявеното от трибуната от водещия Камен Костадинов - "...за протокола и за медиите да кажа, че 242 делегатски гласа са делегатите, които представляват повече от 50% и са необходими за вземането на решения след направената проверка."

Думите на Камен Костадинов чуйте тук  bit.ly/30Kk2YF

Докога ще търпим това порочно управление и това напълно провалило се ръководство на БФС?".