Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) взе решение за създаването на Национална младежка лига - за младежи до 21 години (за сезон 2024/2025 - за родените през 2004 година и по-малки).

Крайният срок за подаване на заявки за участие в лигата е 15 юни.

На 21 май 2024 година се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на БФБаскетбол в чийто дневен ред влизаха: Предложение за промени в правилата за провеждане на държавните първенства при подрастващите, предложение за промени в структурата на федерацията, приемане на нови баскетболни клубове и точка - разни.

Националите по баскетбол са Отбор на месеца

Националите по баскетбол са Отбор на месеца

Заслужиха наградата с победата над Германия

Във връзка с предложението за промени в правилата за провеждане на държавине първенства при подрастващите бяха взети единодушно следните решения:

УС утвърждава промени в структурата на първенствата при подрастващите, както следва:

1. Държавните първенства се провеждат в следните възрастови групи:

1.1 Юноши / Девойки до 18 г.

1.2 Юноши / Девойки до 16 г.

1.3 Момчета / Момичета до 14 г.

1.4 Момчета / Момичета до 13 г.

1.5 Момчета / Момичета до 12 г.

2. Първенства за Купата на БФБаскетбол се провеждат в следните възрасти:

2.1 Юноши / Девойки до 19 г.(само за сезон 2024/2025)

2.2 Юноши / Девойки до 17 г.

2.3 Момчета / Момичета до 15 г.

3. Във възрастовите групи до 8 г. и 10 г. се провеждат фестивали.

4. Определя се дата за заявки за участие в първенствата за сезон 2024/2025 г. - 15.07.2024 г.

С 8 гласа "за" и 3 "против" бе взето решение за:

5. Създаване на Национална младежка лига - за младежи до 21 г. (за сезон 2024/2025 г. - за родените през 2004 г. и по-малки)

6. Определя краен срок за подаване на заявки за участие в Националната младежка баскетболна лига - 15.06.2024 г.

Управителният съвет единодушно реши още:

7. Възлага на регионалните представители в срок до 01.06.2024 г. да изготвят предложение за териториално разпределение на клубовете в 4 региона.

Вземането на решение по предложението за промени в структурата на федерацията беше отлажено за следващото заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 11.06.2024 г.

По точката за приемане на нови баскетболни клубове УС единодушно реши, че приема за член на БФБаскетбол Спортен клуб 3х3 София.

По точка - разни Управителният съвет единодушно реши:

1. Приема промяна на датите за провеждането на лагерите на националните отбори за подрастващи.

2. Приема кандидатстване за отпускане на допълнителни средства от ММС за участие на мъжкия национален отбор 3х3 в квалификации за Европейско първенство в Йена 2024 г.