Във връзка с продължаващия казус около ФК Стандарт от град Шивачево в Министерството на младежта и спорта (ММС) беше разгледан протокол от Общо събрание на футболния клуб, проведено на 05.02.2021 г., публикуван в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Председателят на УС на ФК Стандарт Динко Николов категорично отрича провеждането на подобно Общо събрание, като потвърждава за пореден път, че клубът не осъществява никаква дейност в последните три години, както и че подписът под протокола от Общото събрание не е негов и не е положен от него. Освен това г-н Николов заявява, че някой е депозирал документи с невярно съдържание, което е отделен състав от наказателния кодекс.

При продължаващата проверка на ММС по случая бяха поискани допълнителни документи от Българския футболен съюз. Днес (30.03) в отговор от централата беше депозирано писмо, подписано от и. д. изпълнителен директор Валентин Чакъров. Към него е приложен протокол от проведено заседание на Управителния съвет на ФК Стандарт, което се е състояло на 18.09.2021 г. На него като упълномощен делегат за Конгреса на БФС, проведен на 12.10.2021 г., е определен Веселин Узунов.

ММС потърси становище от члена на УС на ФК Стандарт Виолета Дянкова. Във видео обръщение тя категорично заявява, че никога не е участвала в общи събрания или заседания на Управителния съвет на клуба, тъй като той не развива никаква реална дейност.

Дянкова описва начина, по който кметът на град Шивачево г-жа Наташа Коева, с вече готов протокол от заседание на УС, е потърсила Виолета Дянкова, за да подпише документа при смущаващи обстоятелства.

Видео обръщението на г-жа Дянкова може да видите тук:

http://mpes.government.bg/Pages/Press/News/Default.aspx?evntid=DaYYFudBe6Q%3d

Виолета Дянкова изразява своята готовност да съдейства и да свидетелства пред разследващите.

ММС категорично ще продължи политиката си за разкриване на клубове-фантоми и подготвя детайлен доклад, който ще бъде предоставен на компетентните органи.

Министър Василев: Казусът "Стандарт" продължава да създава прецеденти!

Министър Василев: Казусът "Стандарт" продължава да създава прецеденти!

"Проверката продължава"