Управителният съвет на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" беше преизбран с нов мандат. Добрин Гьонов остава председател на УС, съобщиха от клуба в официалния си сайт.

Решенията бяха взети след гласуване на всички присъствали членове на Сдружението на Общото събрание в Централния военен клуб, провело се на 21 юли 2021 г. Управителният съвет остава в състав: Добрин Гьонов (председател), Стефан Сотиров, Пепа Марникас, Никола Газдов и Мартин Митов. Почетен председател е Ангел Рангелов.

На Общото събрание се прие и доклад за дейността, подготвен от УС, както и финансов отчет за изминалата година. Адресът на Сдружение "ФК ЦСКА 1948" беше променен от ул. "Незабравка" 25 в столицата на бул. "Джеймс Баучер" 12.

В раздел разни от реда на Общото събрание бяха обсъждани казуси, свързани с развитието на клуба и детско-юношеската школа.