През 2017 г. на територията на цялата страна се изпълняват 115 проекта за противодействие на агресията във всичките й форми, заяви зам.-министърът на младежта и спорта Ваня Колева в Народното събрание. Тя взе участие в кръгла маса на тема "Агресията в българското общество - необходимост от противодействие".

Форумът бе организиран от депутатите проф. Георги Михайлов, д-р Даниела Дариткова, д-р Нигяр Джафер и Явор Нотев.

В дискусиите се включиха зам.-министрите на вътрешните работи и на образованието Стефан Балабанов и Таня Михайлова, криминалният психолог и бивш зам.-директор на института по психология на МВР Росен Йорданов, представители на държавни институции, неправителствени организации и експерти.

"Превенцията и противодействието на всякакви форми на агресия е водещ приоритет на ММС", заяви в дебатите зам.-министър Ваня Колева. Тя посочи, че за успешната борба с агресията е необходимо планирането и прилагането на комплексни мерки и добра координация между институциите от различните сектори, работещи в сферата на младежките политики на всяко ниво на управление - национално, регионално и местнo.

Министър Кралев ще участва в работна среща на ръководството на Световната антидопингова агенция в Сеул

Министър Кралев ще участва в работна среща на ръководството на Световната антидопингова агенция в Сеул

Мисията на агенцията е да насърчава, координира и наблюдава (контролира) борбата срещу употребата на допинг

"Поради това ММС цели изграждането на партньорство с други държавни, областни и общински институции, с неправителствени и бизнес организации, както и с граждани за осъществяване на дейности в посока превенция", каза Ваня Колева.

Тя очерта направленията, по които работи ММС с цел намаляването на насилието сред децата и младежите. Това са подобряването на информираността и ангажираността на младите хора от всички райони на страната в превенцията на престъпността и насилието и ограничаването на употребата на вредни вещества като алкохол, наркотици и техните аналози чрез осигуряване на безплатни консултации за младите хора.

Добромир Карамаринов: Благодаря на министър Кралев и на премиера Борисов

Добромир Карамаринов: Благодаря на министър Кралев и на премиера Борисов

"Длъжни сме да правим всичко, за да са добре тези лъчезарни и хубави деца"

"На база на тези приоритети са изградени двете Национални програми, които ММС администрира и използва като инструмент за противодействие на агресията във всичките й форми. Едната е Националната програма за младежки дейности (по член 10а от Закона за хазарта), а другата е Националната програма за младежта (2016-2020)", каза Ваня Колева.

Зам.-министърът на младежта и спорта акцентира върху факта, че и двете програми са насочени към подкрепа на младежкия сектор в страната и служат като лост за подпомагане на гражданското общество и стимулиране на младежки дейности и инициативи. Общият бюджет на двете програми е близо 4 млн. лева.

"Тези програми са базирани на европейските принципи за солидарност, подкрепа, овластяване и популяризиране на езика на толерантността и превенция на всякакви форми на агресия", коментира Ваня Колева.

В обобщение тя припомни, че превенцията на агресията сред деца и младежи е залегнала в един от приоритетите в сектор "Младеж" по време на Председателството на Съвета на ЕС, който е "Младите хора като движеща сила за изграждането на мирно, цялостно и сигурно общество чрез популяризиране на европейските ценности".