Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов взе участие в Световната конференция на министрите, отговорни за младежта, която се проведе в Лисабон, Португалия. Събитието бе организирано в партньорство с Организацията на обединените нации (ООН). Във форума бяха представени над 100 държави.

В рамките на своето участие зам.-министър Павлов направи изказване в първия основен панел, където подчерта напредъка на България в сектор "Младеж" и отбеляза успеха на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Павлов постави акцент и върху систематичната политика за младежта, която българското правителство провежда през последните години.

По време на форума Николай Павлов проведе и няколко ключови двустранни срещи. Той дискутира Младежката стратегия на ООН, която бе приета в края на 2018 г. със Специалния пратеник на ООН по младежки въпроси Джаятма Уикенмараняке. Зам.-министър Павлов заяви желанието на България да участва в изпълнението на този стратегически документ.

От своя страна г-жа Уикенмараняке благодари на българското правителство, че една от първите й визите в Европейския съюз е била в България миналата година. Тя подчерта, че страната ни все повече се затвърждава като водеща в провеждането на младежки политики - не само в региона, но и на световно ниво.

Зам.-министър Павлов обсъди световните предизвикателства пред младите хора със Специалния пратеник по младежки въпроси на департамента на САЩ г-н Анди Рабенс.

Бе проведена и среща и с Изпълнителния директор на Фонда на ООН за население и развитие, както и с Регионалния директор за Източна Европа и Централна Азия. Агенцията е партньор на Министерството на младежта и спорта в последните две години. По време на разговора бе обсъдена възможност за бъдещо сътрудничество с фокус развитие на младежки политики в Западните Балкани, където България е разпозната като ключов партньор.

Заместник-министрите на младежта и спорта на Сърбия, Сан Марино, Литва, Албания, Босна и Херцеговина, Камерун и Латвия също обмениха идеи за младежки политики и програми с Николай Павлов.

Зам.-министър Николай Павлов дискутира Национална стратегия за младежта (2020-2030) #ЗаЕдно с младите хора в Кърджали

Зам.-министър Николай Павлов дискутира Национална стратегия за младежта (2020-2030) #ЗаЕдно с младите хора в Кърджали

"Основната ни цел е да създадем един модерен и гъвкав документ, който да отговаря на потребностите на младите хора в страната във времето, в което живеем"