Участник от София спечели автомобил Форд Еко Спорт от Втори тото шанс на "Тото 2 - 6 от 49".

Тази бонус печалба в 24-и тираж беше определена чрез жребий от всички квитанции, участващи за играта "Тото 2 - 6 от 49".

Жребият определи: