Управителният съвет на СНЦ "Футболен клуб Спартак 1918", на основание чл. 22, ал. 1 и чл. 23, ал.1 и ал.3 от Устава на СНЦ "Футболен клуб Спартак 1918", ЕИК 177051663, СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което да се проведе на 23.03.2023 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в сградата на Юнашки салон, гр. Варна, бул. "Христо Ботев" №1, при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението в периода от 30.04.2020г. до 31.12.2022г.;

2. Изслушване на одиторските доклади и вземане на решение за одобряване на годишните финансови отчети за 2019. 2020 и 2021г.

Румен Руменов: Чужденците в Спартак (Варна) знаят в каква ситуация сме в момента

Румен Руменов: Чужденците в Спартак (Варна) знаят в каква ситуация сме в момента

Все пак те са професионалисти и съм сигурен, че ще го направят в събота, коментира той

3. Приемане на нови членове на Общото събрание на Сдружението е нестопанска цел "Футболен клуб Спартак 1918";

4. Вземане на решение за промени в Устава на Сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Спартак 1918";

5. Вземане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на председателя, заместник-председателя и членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Спартак 1918" за дейността им за периода 30.04.2020г. до 31.12.2022г.

Херо определи футболистите, на които ще разчита за срещата с Ботев (Враца)

Херо определи футболистите, на които ще разчита за срещата с Ботев (Враца)

Срещата е в събота (25 февруари) от 15:00ч. на стадион "Спартак"

6. Избор на председател, заместник-председател и членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Спартак 1918";

7. Избор на председател, заместник-председател и членове на Контролен съвет на Сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Спартак 1918";

8. Вземане на решение за определяне на размера на членския внос;

9. Обсъждане на организационни въпроси.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението в гр. Варна, ул. "Селиолу" №39, всеки работен ден от 10:00 до 19:00 ч., считано от датата на поставяне на поканата - 22.02.2023 г.

Регистрацията на членовете на Сдружението, респективно на техните пълномощници, започва един час преди обявения час на събитието, срещу представяне на съответните долументи: лична карта, пълномощно - за упълномощените лица.

Херо привиква на разговор нападател заради своеволията му

Херо привиква на разговор нападател заради своеволията му

Той бе изваден от групата за последния мач с Хебър

При липса на кворум, на основание чл. 26 от Устава на Сдружението, във връзка с ч.27.от ЗЮЛНЦ, заседанието на Общото събрание да се проведе в същия ден, един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

На основание чл. 23 от Устава на Сдружението уведомяваме всички негови членове, че събранието се свиква по инициатива и възоснова на Решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел "Футболен клуб Спартак 1918", отразено в протокол от 22.02.2023 г.

Капитанът на Спартак (Варна) Румен Руменов: Срещу Ботев (Враца) ще поправим грешките от Хебър

Капитанът на Спартак (Варна) Румен Руменов: Срещу Ботев (Враца) ще поправим грешките от Хебър

Съжаляваме за изпуснатата победа, казва лидерът на "соколите"