Божидар е на 8 години с атипичен аутизъм от 3 години и има нужда от вливане на стволови клетки.

Майка му му е личен асистент и работи 121 часа на месец и взима само 600 лв., детето е с 85% ТЕЛК, от които получават още 450 лв.

Процедурата в Киев за едно вливане на стволови клетки струва 24 000 лв.

Дарение може да направите тук: https://pavelandreev.bg/campaign/stvolovi-kletki-za-bozhi

Или на банкова сметка:

IBAN: BG39 BPBI 8170 4075 6731 02

BIC: BPBIBGSF

ТИТУЛЯР: Божидар Тончев.

Нека помогнем! Нека бъдем хора!

Да дадем на Божи по-добър и пълноценен живот.