И вторият от двамата собственици на Локомотив Пловдив - Адам Сотков, обявяви намерение да опрости дълговете на клуба към себе си и своите компании.

Това ще се случи, когато и другият съсобственик Христо Крушарски го направи, както самият той анонсира преди няколко седмици.

Ето написаното в писмото на Сотков:

"Уважаеми Локомотивци,

Следвайки примера на г-н Христо Крушарски - личност, достойна за уважение и като човек, и като бизнесмен, с настоящото писмо изразявам личното си желание да опростя всички дългове на Локо Пловдив, натрупани във времето към мен и управляваните от мен компании.

Тези дългове бяха генерирани във времена, в които любимият ни клуб нямаше възможност да покрива сам 100% от разходите за:

Крушарски опрости всички задължения на Локо (Пловдив) към него

Крушарски опрости всички задължения на Локо (Пловдив) към него

Ето какво написаха от клуба

• Заплати, както на футболистите, така и на всички служители, оставени извън светлината на прожекторите, благодарение на чиято неуморна и ефективна работа клубът продължава своето развитие;

• Поддръжка и консумативи на стадиона;

• Разходи за транспорт и хотел на отбора при гостуванията, и др.

В тези трудни за отбора ни времена, г-н Крушарски също нямаше възможност да оказва финансова подкрепа на Локо и поради това аз се нагърбих със задачата да осигуря необходимите средства.

От месец март тази година г-н Христо Крушарски отново започна да дава част от необходимите за отбора ни финанси, за което искам да изкажа своята искрена благодарност.

Бих искал още веднъж да изразя своето желание да опростя дълговете на Локо Пловдив към мен и компаниите, които управлявам, като това ще стане факт веднага след като г-н Крушарски опрости документално дълговете на "ПФК "Локомотив Пловдив - 1926" АД към себе си, негови представители и управляваните от него дружества".