На 13.11 се проведе редовно отчетно-изборно събрание на тръст "Синя България", на което бяха взети следните решения:

1) Досегашният Управителен съвет бе освободен от отговорност след изтичане на мандата му и приемане на отчет за дейността му през изминалата една година.

Феновете на Левски са активни със закупуването на членски карти

Феновете на Левски са активни със закупуването на членски карти

Преди колко месец кампанията беше подновена

2) Бе избран нов Управителен съвет в състав:

  • Вангел Кьосев
  • Влади Николов
  • Георги Димитров
  • Даниел Стрезов
  • Иван Евстатиев
  • Момчил Лазаров
  • Никола Бушняков

3) Като най-висш форум на сдружението, Общото събрание прие и декларира принципна позиция тръст "Синя България" да прехвърли безвъзмездно пакета си от акции на бъдещо Общолевскарско сдружение с нестопанска цел, което да притежава пълния контролен пакет акции на ПФК Левски, когато такова бъде учредено.

Непосредствено след приключването на Общото събрание, новоизбраният Управителен съвет проведе своето първо заседание, на което за председател единодушно бе избран Момчил Лазаров. Негови заместници ще бъдат Даниел Стрезов и Иван Евстатиев.