Сдружението "Левски на Левскарите" публикува дневния ред на отчетното Общо събрание, което ще се проведе на 16 март 2024 година. Ето какво написаха от организацията във Фейсбук.

Скъпи левскари,

Редовно отчетно Общо събрание на Сдружение "Левски на Левскарите" ще се проведе на 16.03.2024г. от 10:00 часа, в гр. София, Интер Експо Център, зала "Мусала", бул. "Цариградско шосе" 147, 1784, 7-ми-11-ти километър, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Сдружението от Управителния съвет и Контролния съвет;

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;

3. Приемане на ГФО за 2023 год;

4. Приемане на решение за определяне на бюджет за оперативни разходи на Сдружението;

5. Приемане на насоки за дейността на Сдружението през 2024-та година;

4. Разни.

Регистрацията ще започне в 09:00 часа, а в случай, че към обявения начален час липсва кворум за провеждане на събранието (т.е. са регистрирани, лично или чрез пълномощник, по-малко от половината от членовете на Сдружението), Общото събрание ще се проведе на същото място от 11:00 часа и ще бъде законно, колкото и членове да се явят.

На основание чл.9, ал.4 от Устава, Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез свой упълномощен представител. На основание чл.9, ал.5 от Устава един упълномощен може да представлява най-много трима пълномощника.

"Сините" помпат мускули във фитнеса

"Сините" помпат мускули във фитнеса

Сериозни физически натоварвания за футболистите на Левски