Бившият капитан на ЦСКА Тодор Янчев даде интервю за "Тема Спорт", в което говори за новото си назначение като треньор на София 2010 (Югозападна В група), както и за ситуацията на "Армията". Рекордьорът по мачове за червените в евротурнирите (с 49 участия) сподели и лю­бопитно мнение по казуса "Литекс в А група".

Г-н Янчев, разкажете пове­че за работата си със Стой-не Манолов по неговия про­ект футболна академия "Царско село", където рабо­тите от лятото, както и за София 2010, който поехте наскоро?

- Ще тръгна оттам как се стигна до назначението ми. През лятото г-н Манолов ме покани да поема академията му "Царско село" и да водя мъжкия отбор, който участ­ва в регионалната група София-юг. С него дълги години сме работили, още в ЦСКА. Ви­наги е имало разбирателство между нас, знам колко корек­тен човек е, затова, без да се колебая, приех това предизви­кателство. Всеки ден се убеж­давам, че направих много пра­вилен избор. Разполагам с меч­тана база и условия. В ЦСКА никога не сме имали такива условия за работа. Грижата за този комфорт на работа е благода­рение на амбициозния проект, който г-н Манолов е започнал. И всеки месец се развиваме в положителна   посока.   През есента децата в академията за по-малко от 4 месеца ста­наха близо 150. А сега, след за­купуването на София 2010, академията ни стана още по-мащабна. Чрез ФК София 2010 имаме отбор в Елитната юношеска група до 19 г., а в школата деца та станаха около 320-330.

Всъщност вие какви точно позиции заемате в момента? В началото бяхте директор и трень­ор в школата, продължавате ли като такъв и се­га?

- Да, водех един от детс­ките набори и първия от­бор на Царско село. В момента наблюдавам всяка тренировка на отделните набори и контролирам целия процес. Работя заедно с Иво Котев, който ми помага както в ор­ганизацията на академията, А така и като помощник в мъжкия отбор, сега вече София 2010, а не Царско село.

Кажете малко повече за целите пред София 2010?

- На първо време, с оглед на последното 17-о място, кое­то заемаме, имаме амбиция­та да се спасим от изпадане. Това е реалистичната цел и не се съмнявам в постигането й. С професионалното отно­шение в нашия клуб, а и с игра­чите, които ще привлечем, това е напълно постижимо.

Може би основният коз на новия ви проект е, че разпо­лагате със собствена база? Защото, особено в София къде да се тренира   предс­тавлява сериоз­но затруднение за клубовете...

- Абсолютно е така. Ние и коле­гите от ДИТ Спорт сме школи на много ви­соко ниво, с хубави бази и нуж­ните пособия за работа. Как­вото съм поискал, г-н Манолов ми го е осигурил. Говорим до­ри за дреболии като ластици например. А тази събота и не­деля ще организираме и кастинг за деца на Царско село.

Вие бяхте на "Армията", когато настъпи историчес­кият срив в представянето на отбора. Как си обяснява­те пролетното фиаско? Имаше ли намеса "отвън", както се говореше усилено?

- Да тръгна оттам, че не съм очаквал ЦСКА да стигне до настоящото положение. От една страна, се радвам, че ще имам възможността да се изправя като треньор срещу този отбор, но, от друга страна, просто не е редно ЦСКА да е в тази дивизия. Що се отнася до случилото се през пролетта - ка­зах много неща по тази тема. На мнение съм, че натискът върху ЦСКА не толкова беше отвън, колко­то отвът­ре. Но то­ва са ми­нали не­ща, нека гледа­ме напред и да не се връщаме   към този мрачен пе­риод. Нищо няма да върнем, най-много да тръгнем да се обвинява­ме и плюем по медиите, което е просто излишно.

Да оставим тогава ми­налото, какво смятате, че ще се случи с ЦСКА през 2016 година?

- Не съм в кухнята и не мога да правя заключение, тъй ка­то напуснах клуба на 25 март. Но пожелавам на ЦСКА и всич­ки фенове много успехи през годината и най-вече този ве­лик клуб, накарал милиони хо­ра да се радват, да се върне възможно най-бързо на място­то си.

Има ли кой да плати ог­ромните дългове според вас?

- Нямам представа кой мо­же да извади такива пари. До­сега двама бизнесмени предя­виха желание да се занимават с ЦСКА - Гриша Ганчев, който го и прави, както и Васил Бож­ков. По принцип те са богати, заможни хора. Но какво ще предприемат, не мога да знам. Нямам представа какво им влиза в плановете за ЦСКА.

До този момент един­ствено Гриша Ганчев на практика е направил нещо за клуба от лятото насам. Смя­тате ли, че той е човекът, който ще изведе ЦСКА об­ратно до мястото му?

- Той е показал през години­те как управлява проект ка­то Литекс. Знае какво прави и как да го прави. Така че мисля, че въобще няма да има пробле­ми с ЦСКА. Не му е нова тази материя.

Феновете на армейците излязоха на протести пред БФС и Народното събрание. Одобрявате ли подобен на­чин на изразяване на мнение? И необходим ли бе той? Трябва ли да се търси вина в БФС и в държавата за случилото се в ЦСКА?

- Вина носят абсолютно всички - и институциите, и другите замесени с клу­ба.   Но  най-лесното е да стоим отстра­ни и да хвърляме вината наляво и надясно.

Готов ли е ЦСКА да спече­ли Купата на България?

- С оглед как водещите от­бори в България отпаднаха от турнира, ЦСКА има свои­те шансове. Но все пак да не забравяме, че тепърва идват по-здравите съперници от А група. Вярно, не са като Лудогорец и Левски, които отпад­наха рано-рано, но ще е много интересно. Присъствах на 1/4-финала със Созопол, стис­ках палци за ЦСКА, радвах се на успеха. Ако имам възмож­ност, ще отида и на полуфи­нала. Надявам се ЦСКА да пос­тигне нещо значимо в турни­ра.

Как гледате на случващо­то се генерално в българския футбол? Един по един се отстраняват отбори от така наречената елитна гру­па - първо ЦСКА и Локо София, сега на път, изглежда, са и Ли­текс... В каква посока върви спортът ни като цяло?

- Надявам се да не се стигне до изваждането на Литекс. Правилниците напоследък за­почнаха да се спазват. Но спо­ред мен понякога трябва да бъ­дат ингорирани, за да се вземе най-разумното решение. В слу­чая изхвърляне на Литекс не е уместен ход. Хората в БФС трябва да се запитат какви ще са последствията от по­добно нещо. Дали ще се подоб­ри качеството на футбола, интересът на зрителите и интригата в първенството? Има доста въпроси, които трябва да си зададат, преди да се предприеме толкова зна­чимо действие. По-добре е да опазиш футбола, а не разните правилници. Много по-важно е да се вземе мъдро решение в настоящата ситуация. Най-лесното е да отсечеш глава­та. Но това ли е правилното? Не мисля.