Председателят на ДАМС Весела Лечева запозна присъстващите на двудневната среща на управляващата коалиция в Хисаря с важни въпроси, свързани с българския спорт и спортния тотализатор.

Тройната коалиция подчерта подкрепата си за политиката на ДАМС и реши:

- Да се ускори преструктурирането и модернизирането на Българския спортен тотализатор, като се внедрят съвременни електронни системи за залагания, модернизират се пунктовете, разширят се възможностите за "он лайн" залагания. Всичко това трябва да затвърди ролята на Спортния тотализатор като един от основните инструменти за финансиране на българския спорт.

- Правителството се ангажира с финансиране на строеж на голяма, многофункционална спортна зала. Подходящо място е терен на Четвърти километър в София, който е публично-държавна собственост с принципал ДАМС. Проектът за спортна зала, финансиран от държавата, ще бъде реализиран по-бързо, отколкото варианти като "публично - частно партньорство", " чужд инвеститор", " право на ползване" и т.н.

- По въпроса за материалната база и собствеността на футболните клубове становището е: юридическа формула, която гарантира право на дългогодишно ползване - 35 години, възможност за възвращаемост на инвестициите и задължително запазване на спортното предназначение на обектите.