Днес в 17:00 часа изтече крайният срок за участие в търга за емблемата и имуществото на фалиралото дружество ЦСКА. Официално стана ясно, че четирима са внесли необходимите документи за участие в търга с тайно наддаване.

Утре в 14.00 часа синдик Дора Милева ще отвори всички предложения.

ЦСКА 1948 за ТОПСПОРТ: Ще участваме в търга!

ЦСКА 1948 за ТОПСПОРТ: Ще участваме в търга!

Това обявиха от алтернативния клуб за нашата медиа

Кандидатите са бизнесменът Гриша Ганчев, фирма със собственици привърженици на ЦСКА, както и две други частни компании.

Търгът с тайно наддаване на вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността на Професионален футболен клуб ЦСКА АД (в несъстоятелност) е на обща стойност 1646325.00 лева, като включва: недвижимо имущество (земи) за 490 410.00 лева, движими вещи за 47190.00 лева екипи за 16080.00 лева, активи (стоки) за 8970.00 лева, моторни превозни средства за 23970.00 лева, вземания за 88000.00 лева и търговски марки за 971705.00 лева, съгласно изготвената пазарна оценка.

За участие в наддаването следва да се внесе задатък от 10 процента от цената, а в последствие наддавачите посочват предложената от тях цена с думи и цифри и подават предложението си в запечатан непрозрачен плик. Офертите се подават от 13.00 до 14.00 часа на 30 март, деня на продажбата, след което ще бъдат отворени от синдик Милева.