На 9 септември ПФК ЦСКА 1948 официално е обявен в несъстоятелност. Членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Така автентичният ЦСКА е в историята. Остава това в Първа лига, което е водено от Гриша Ганчев, както и ФК ЦСКА 1948 в "А" областна група.

РЕШЕНИЕТО ОТ 9 СЕПТЕМВРИ:

ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.
ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.

анкета

Липсва ли ви ЦСКА?

Съвсем не, хубаво е, че този клуб отиде в историята точно на 9 септември. 42.1%

Тъй вярно, завинаги остава ЦСКА, завинаги в нашите сърца! 21.4%

Как да ми липсва, като има ЦСКА и в Първа лига, и в "А" областна група?! 32.5%

4.0%