Втората публична про­дажба на акции на ЦСКА ще стартира най-рано през октомври, според "Тема Спорт".

Необходимите до­кументи ще бъдат подаде­ни в Комисията по финансов надзор в началото на септе­мври. Решението обаче ще отнеме най-малко 20 дни. В случай че КФН има забележ­ки, клубът ще получи месец за отстраняването им, кое­то допълнително може да забави крайното решение. Основните усилия сега ще са насочени към създава­нето на мрежа, която да покрие цялата страна, и акции да се продават във все­ки град. 65% от сключените сделки при първата кампа­ния бяха в София, въпреки че ЦСКА има много повече феновете в провинцията, отколкото в столицата.

Важно решение от общо­то събрание вчера пък е това за разпределението на приходите от публична­та продажба. Този път ни­то лев от кампанията ня­ма да бъде използван за пок­риване на дълговете на ЦСКА. Набраните средства ще се насочат към развити­ето на клуба и най-вече на школата.