Министърът на младежта и спорта - Красен Кралев хвърли яснота върху една от важните, за голяма част от футболните фенове в страната, теми - с обявяването на конкурса за наем на стадион "Българска армия" и базата в Панчарево.

Ето какво разясни по проблема спортният управник в официалния си профил в една от социалните мрежи:

"Отново зачестиха въпросите кога ще бъде обявен конкурсът за наем на ст. Българска армия и спортно-тренировъчна база Панчарево. В момента изчакваме да приключи административната процедура по учредяването на новото дружество "Сердика спортни имоти" ЕАД.

Част от имотите, които трябва да бъдат апортирани в дружеството са публична държавна собственост и въз основа на решението на Министерски съвет от 20 септември те придобиват статут на имоти частна държавна собственост. Областният управител на област София трябва да отрази промените в актовете за държавна собственост.

Търгът за базите на ЦСКА стартира до 3 седмици!

Търгът за "Армията" и "Панчарево" стартира до 3 седмици!

Министерският съвет одобри създаването на ново държавно дружество – „Сердика спортни имоти“ ЕАД

Всички необходими документи са предоставени от ММС на Областна управа област София с вх. № 03/112-001 от 25.09.2017 г. Всеки момент очакваме издаването на актовете за промяна на статута на имотите и вписването им в Имотен регистър.

Веднага след това ММС ще подаде документите на новото дружество за вписване в Агенцията по вписванията. Този процес е кратък и след приключването му ще бъде обявен публично и конкурсът за отдаване под наем на ст. Българска армия и спортно-тернировъчна база Панчарево, като тръжната документация е готова и одобрена от мен", констатира Кралев.

Ето какво бави търга за базите на ЦСКА

Ето какво бави търга за базите на ЦСКА

Документите са напълно готови