Един от топфинансистите на България и бивш член на управата на ЦСКА Максим Димов е алармирал още на 16 май Прокуратурата за стартиралата продажба на акции на ЦСКА, който странно защо още не е разгледан, при положение, че става дума за грубо погазване на финансовите закони на страната, предаде Sportonline.bg

В един от абзаците дори е цитиран закон, по който при повече строгост държавата може да преустанови дейността на ПФК ЦСКА АД!

Според писмото на финансиста Прокуратурата може да действа и съгласно чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон: Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал, ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4 (с решение на съда по седалището по иск на прокурора)".

ЕТО И ЧАСТ ОТ СИГНАЛА, В КОЙТО Е ОПИСАНО КАК ХОРАТА, КУПИЛИ СИ АКЦИИ ОТ САШЕТАТА, НА ПРАКТИКА СА СИ НАПАЗАРУВАЛИ "НЕМАЛОВАЖНИ ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ":

Прокуратурата НЕ Е БИЛА СЕЗИРАНА ЗА за горните обстоятелства (нарушение на чл. 252, ал. 1, т. 5 от ГЗ). Това спомага за набавяне за другиго („Професионален футболен клуб ЦСКА" АД) облага (в размер на получените средства и продажба на акции от увеличаването на капитала) и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици. Приемам, че не е налично уведомление до прокуратурата, защото в противен случай не следваше да бъде издадено потвърждение на проекта.

Одобреният от КФН проект започва с „Обръщение към потенциалните инвеститори в ПФК ЦСКА АД", като конкретният апел е „Уважаеми привърженици - бъдещи акционери". На стр. 57 от проекта е описано, че: „По неофициална статистика Клубът има около 2 милиона симпатизанти в България" т.е. предложението за покупка на акции издадени от „ПФК ЦСКА" АД е към „около 2 милиона симпатизанти". Съгласно одобрения от КФН Проект (стр. 20): „Всяко лице може да запише най-малко 10 (десет) обикновени акции и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на предложените акции. Подписката се счита за успешно приключила, ако са записани и заплатени най-малко 1 409 210 (един милион четиристотин и двадесет хиляди двеста и десет) броя от предлаганите акции". Следователно при изцяло записана емисия максималния брой засегнати лица може да е 300 000 (триста хиляди), а при записване на минимума, за да е успешна емисията максималния брой засегнати лица може да е 140 921 (сто и четиридесет хиляди деветстотин двадесет и един).

Ако след реализирането на увеличаването на капитала (извършено на база одобрения от КФН проспект) се стигне до прилагането на чл. 252, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и възможният голям брой засегнати лица ще настъпят немаловажни вредни последици за новите акционери.