Борислав Михайлов, който в началото на декември миналата година подаде оставка като президент на БФС, е входирал днес жалба в Софийския градски съд срещу решение на служител от Търговския регистър, съобщава "Спортал".

Повод за това е, че преди седмица ТР отказа да впише заявената покана за свикване на Извънреден конгрес, който трябва да се състои на 15 март 2024 година.

"Моля решаващият състав да има предвид, че съгласно константата съдебна практика, Търговският регистър /респ. Агенцията по вписванията/ не могат да действат като съдебна инстанция при проверка на заявените за обявяване обстоятелства", пише в жалбата на Михайлов, в която подробно е обяснено защо президентът в оставка не е съгласен с решението на регистъра.

"Предвид на всичко изложено по-горе моля да приемете, че са налице предпоставките за обявяване в ТРРЮЛНЦ на заявената за обявяване покана за свикване на ОС /конгрес/ на БФС, да уважите жалбата и да отмените отказа на Агенцията по вписванията", завършва жалбата.

Припомняме, че на 6 декември 2023 година Изпълкомът на футболния съюз взе решение да се проведе извънреден конгрес, на който да се избере нов президент и Изпълком. Той е насрочен за 15 март 2024 година.

Преди седмица обаче ТР отказа да впише решението на Изпълкома, заради което, към този момент, няма как да се проведе извънреден конгрес. Днес Михайлов е подал жалба срещу ТР и ако съдът я уважи, конгрес на 15 март ще има. Ако приеме, че Агенцията по вписванията е действала правилно, то тогава евентуалният извънреден конгрес ще се отложи във времето.

Георги Градев ще се кандидатира за президент на БФС

Георги Градев ще се кандидатира за президент на БФС

Било негов граждански и професионален дълг