БФС излезе с уточнение относно отложения Конгрес. Той трябваше да се проведе на 11 декември, но предвид епидемичната обстановка в страната бе отложен. 

Ето какво написаха от централата: 

"Българският футболен съюз информира обществеността, че с решение на Изпълнителния комитет на БФС по протокол №8/05.11.2020 г. се отменят решенията на ИК по т. 5 от Протокол от 25.06.2020 г. - за насрочване Конгрес на 11.12.2020 г., както и по т.3 от Протокол от 29.10.2020 г. - за приемане Покана за Общо събрание на същата дата.

След постъпило в БФС писмо №62-00-95/04.11.2020 г. от здравния министър проф. д-р Костадин Ангелов, Изпълнителният комитет реши определянето на нова дата за провеждане на конгрес на БФС да се извърши след подобряване на епидемиологичната обстановка в страната.

На база на тези решения към момента не съществува правно основание за издигане и разглеждане на кандидатури за президент на БФС, като такива кандидатури ще могат да се издигат при условията, определени в Устава на Българския футболен съюз и след определяне датата за провеждане на конгрес."