Берое отчете загуба от 1 596 000 лева преди данъците за финансовата 2020 година. Това показа годишният финансов отчет на клуба за 2020. Цифрите сочат, че клубът, който е собственост 100% на "ТЕЦ Марица Изток 2", е увеличил с 36,84% загубите си. Отделно общата сума на активите е намаляла с 30,48 през 2020 спрямо 2019, а това се дължи основно на намаление на стойността на нетекущите активи. Непокритите загуби към 31.12.2020 са увеличени с 23,28 спрямо 2019 година, пише "Мач Телеграф".

В доклада се отчита, че приходите са намалели заради кризата с COVID-19. Реално обаче разликата от около един милиона лева съвпада отлично с промяната в даренията към клуба от страна на главния и единствен акционер "ТЕЦ Марица Изток 2" - 6 104 000 през 2019 и кръгло 5 000 000 през 2020. Отделно клубът печелил 898 000 лева от продажба на футболисти през 2019, а през 2020 тази цифра е 0. В подборния финансов отчет на Берое има и пасаж за заплатите на членовете на Съвета на директорите. Част от него са председателят и изпълнителен директор на дружеството Илко Русев, Красимир Ончев и Валентин Грудев.

Твърди се, че тримата са взели 27 000 лева през 2020 година, като не става съвсем ясно дали тази сума е обща или е за всеки от директорите.

"Възнагражденията, получени общо от членовете на Съвета на директорите за заплати и бонуси, са в размер на 27 000 лева (2019 г. - 28 000)", пише в доклада.