През месец юни стартира проектът "Аз спортувам" на фондация "Играй с Развитие", одобрен от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности, по чл. 10а от Закона за хазарта за 2019 г.

Все по-често се наблюдават негативни тенденции по отношение на различни форми на агресия, зависимости и рисково поведение сред младите хора. Програмата на ММС е насочена пряко за осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в страната, чрез изграждане на социално отговорно поведение и превенция на различни форми зависимости и/или агресия, с което да се подобрят качеството на живот и средата, в която живеят и общуват те.

Проектът е разработен като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора. Често те стават жертва на зависимости и се поддават на различни форми на агресия. Това особено се отнася за децата в неравностойно положение, чието ежедневие е свързано с рискови групи и интереси.

Снимка 438425

Източник: Фондация "Развитие"

Спортът е средство за социално включване на младите хора и за създаване на умения за позитивни контакти и взаимодействия. Практикуването на спорт подобрява паметта, развива познавателните способности, координацията, създава условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на агресия и различни форми на зависимости сред младите хора. Многобройни изследвания показват, че активно спортуващите младежи се справят по-добре в училище от връстниците си, които не се занимават със спорт. В спорта те усвояват важни социални умения - да общуват позитивно със съотборниците си, да се справят с трудни положения, да имат отговорност към отбора, да приемат спокойно пораженията и да се радват на победите. По този начин често се създават приятелства, които остават за цял живот.

Изследванията показват, че децата практикуващи спорт имат по-висок здравен статус, по-добра адаптивност към средата и като цяло се реализират по-успешно в живота. Децата-спортисти растат по-уверени в себе си и в собствените си възможности и вярват, че ще успеят в това, за което полагат усилия. Те израстват по-уверени и балансирани, като чрез спорта придобиват умения да могат да реагират на всякакви ситуации и в житейски план.

Спортът, заедно със семейството и училището, помага за създаването на позитивна и предвидима среда за децата и те придобиват усещането за стабилност и сигурност в техния живот.

Целевата група на проекта са 140 подрастващи между 15 и 29 години, от които 20 в неравностойно положение и в риск. Основните дейности, способстващи за успешната реализация на проекта, включват разработване и разпространение на информационни материали; провеждане на демонстрации и публични събития за представяне и популяризиране на различни възможности за практикуване на спорт в свободното време като алтернатива на рисковото поведение; провеждане на прояви със спортен характер за насърчаване на здравословния начин на живот и/или за превенция на рисковото поведение сред младите хора.

- "Аз спортувам" ви води в спортните зали;

- "Аз спортувам" ви прави част от един отбор и любимата игра волейбол;

- "Аз спортувам" запалва искрата, сочеща пътя към победите и медалите;

- "Аз спортувам" възпитава, мотивира, създава нови приятелства;

- "Аз спортувам" означава здраве и самоувереност;

- "Аз спортувам" е преграда за улицата и опасностите на времето ни.

Снимка 438423

Източник: Фондация "Развитие"

Целта е включване на възможно по-голям брой млади хора в дейности, които ще подпомогнат изграждането на навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на агресията и различните форми на зависимости, както и за изграждане на социално отговорно поведение.

За допълнителното информиране и публичност на проекта ще се изработят плакати за обозначаване на публичните събития, табели и стикери за обозначаване на проекта. Бюджетът на проекта възлиза на 39 950 лв. Срокът за изпълнение е от 20 юни до 30 септември 2019 година.

"Спортът учи, възпитава, прави ни по-здрави и отговорни.

Целта ни е чрез спорта да обърнем внимание на превенцията на зависимости и агресия, както и изграждане на умения за разпознаването им.

Елате с нас на игрището. Започваме!", вдъхновяват всички подрастващи волейболни таланти от "Играй с развитие".