Управителният съвет на Българска федерация плувни спортове (БФПС) взе единодушно решение за спиране на състезателните права на състезателя на ПСК "Черно море" Варна Антъни Иванов за срок от три години и му налага парична глоба в размер на 2000 лв.

Причина за санкцията са серия медийни изяви на Иванов, в които чрез неверни твърдения, клевети, внушения и обиди той уронва престижа както на БФПС, отделни състезатели, треньори, членове на Управителния съвет на централата, така и на спортни институции като Министерството на младежта и спорта (ММС), Българския олимпийски комитет (БОК) и Антидопинговия център.

"Решението на членовете на Управителния съвет на БФПС бе напълно единодушно. Всичките 13 членове гласуваха за наказанието на Антъни Иванов. Той може до 30 дни да облажава пред Общото събрание на БФПС. Всички материали са налични, който има желание може да ги прегледа. Наказанието от 3 години на Антъни Иванов влиза в сила от момента, в който се стигне до решение на съда, ако решението бъде обжалвано", заяви президентът на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев, специално пред колегите от "Спортал".

Иванов след решението на федерацията: Още една много "смешна" постъпка

Иванов след решението на федерацията: Още една много "смешна" постъпка

Градев също се изказа