Заместник-министърът на младежта и спорта Николай Павлов проведе три работни срещи с младежки организации, които са членове на Обществения съвет по въпросите за младежта към Министерството на младежта и спорта (ММС).

Oт страна на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъстваха председателят на АРБС Йоанна Дочевска и Константин Занков от Управителния съвет на организацията. По време на разговора бе обсъдено взаимодействието на АРБС с младежите и спорта, доброволчеството, както и основни програми. Йоанна Дочевска сподели, че последният проект, по който работят, е "Спортна дипломатическа академия", която цели има да осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт.

Снимка 419644

Източник: ММС

Във втората среща участие взе Веселина Юрукова - председател на Сдружение "Омега", град Кърджали. Тя представи на зам.-министър Павлов дейностите на организацията и посочи основните им цели, които са свързани с прилагане на добри практики във всички сфери на обществения живот по отношение на развитието на младите хора. Николай Павлов постави акцент върху новата Национална стратегия за младежта след 2020 г., тъй като Кърджали е един от следващите градове, в които предстои обсъждането й.

Николай Павлов проведе среща и с Национален алианс за работа с доброволци (НАРД), гр. Пловдив, представляван от Вера Михайлова, както и с доброволци от същата организация. Михайлова подчерта, че основната мисия на фондацията е изцяло свързана с доброволчеството, като до момента има 52 центъра за доброволци в цялата страна. Тя допълни, че НАРД разработват платформата ValidVol, която цели да подпомогне процеса на сертифициране и валидиране на уменията, които се усвояват през участието на младежи в доброволчески дейности.

Зам.-министър Павлов потвърди отново приоритетите на ММС в сектор "Младеж", а именно подобряване на качеството на живот на младите хора в страната. Срещи с младежки организации предстоят през цялата седмица.

Зам.-министър Павлов: Младите са най-ценният ресурс на България

Зам.-министър Павлов: Младите са най-ценният ресурс на България

"За нас е важно да изработим новата Национална стратегия за младежта чрез диалог с младите хора"