В края на миналата година Европейският парламент одобри предложението 2022 г. да бъде Европейска година на младежта.

Инициативата бе обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по-рано през месец септември.

По този повод днес заместник-министърът на младежта и спорта Яничка Труева и екипът на дирекция "Младежки политики" проведоха предварителна среща с представители на институции и организации, сред които Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Центъра за развитие на човешките ресурси, Националното сдружение на общините в Република България, Национален младежки форум и УНИЦЕФ.

Предстои сформирането на междуведомствена работна група за планиране, организиране и провеждане на дейностите, свързани с Европейската година на младежта в България.

Български Спортен Тотализатор отговори на ММС

Български Спортен Тотализатор отговори на ММС

Вижте позицията им

Целта на срещата бе представяне на основните приоритети на ММС и цялостното планиране на дейности и събития в рамките на инициативата, които ще бъдат изпълнени в дух на партньорство и синхрон между отговорните институции и организациите, работещи с и за младите хора.

Участниците приеха положително подхода на Министерството на младежта и спорта за сътрудничество между основните участници в сферата на младежките политики и се обединиха около изготвянето на общ комуникационен план, обвързаност и последователност на предстоящите събития и кампании.

Целта е постигане на устойчиви резултати, обединяване на експертизата, възможност за пряк диалог и качествено участие на всички заинтересовани страни.

В качеството си на национален координатор Министерството на младежта и спорта предстои да обяви календара на събитията, които ще бъдат общодостъпни за всички млади хора.