Ключово е през следващия период на програмите и фондовете на ЕС като "Еразъм +", Европейския корпус за солидарност, европейските структурни и инвестиционни фондове, "Хоризонт 2020" и "Творческа Европа" да създадем още повече възможности за обмен, сътрудничество и изграждане на мрежи в областта на младежката работа.

Това заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев в изказването си в рамките на политически дебат на тема "Визия за младежката работа в Европа: изменението на климата, младите хора и младежката работа" в сектор "Образование, младеж, култура и спорт", който се проведе в рамките на Съвета на ЕС в Брюксел.

Красен Кралев счита за важно бъдещият актуализиран План на ЕС за действие в областта на цифровото образование да обхване и заетостта при младите хора.

"Националната стратегия на България за младежта след 2020 г. има за цел да развие потенциала на младежите и да насърчи инициативността им. Тя е с 10-годишен механизъм и я изготвяме с активното участие на млади хора от всички краища на страната. По този начин създаваме отговорни, солидарни, млади граждани, носители на положителна промяна", посочи министър Кралев.

Министър Кралев в Брюксел: Множеството скандали през последните години доведоха до накърняване на имиджа на спорта

Министър Кралев в Брюксел: Множеството скандали през последните години доведоха до накърняване на имиджа на спорта

Европейският спортен модел може да бъде поставен в риск

По време на дебата с гост-говорител младежкият делегат за климата Сара Нюман, Кралев бе категоричен, че изменението на климата не е едноличен въпрос и той изисква координирани действия, не само от правителствата на страните, но и от всеки гражданин на ЕС.

"Важно е младите хора да са всеобхватно подготвени по теми, свързани както с климатичните промени, така и с околната среда, и затова ключови са формалното и неформалното образование и обучение. Активността на младежите по отношение на екологията е свързана с постигането на 11-те европейски младежки цели", отбеляза министърът на младежта и спорта.

Снимка 453999

Източник: ММС

Министър Кралев даде пример със зелените работни места, които биха предоставили необходимите възможности за работа на младите хора, но и ще дадат възможност за прякото им участие в дейности, свързани с преодоляване на последиците от изменящия се климат.  В края на своето изказване, министърът на спорта изрази позиция, че младите хора са ресурсът, който трябва на Европа не само за справяне с климатичните промени, но и за всички аспекти от живота.

Министър Кралев се включи в гала церемония по връчването на наградите за спорт на Европейската комисия

Министър Кралев се включи в гала церемония по връчването на наградите за спорт на Европейската комисия

Целта на инициативата е да се подчертае ролята на спорта в насърчаването на социалното приобщаване