Социалното министерство прие новите правила, по които ще се изплаща т.нар. втори пенсии. Това стана с проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, върху който работи близо една година работна група към МТСП.

До този момент не е поставяно под съмнение, че втора пенсия ще бъде вземана, но след отглагане от над десет години най-накрая се регламентират правилата, по които това ще става.

Положителна новина е, че с промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсионните дружества ще гарантират на хората, че вторите пенсии ще покриват поне брутния размер на внесените в тях осигуровки, дори доходността за периода на осигуряване да е отрицателна. За целта ще се създаде специален резервен фонд. Така се гарантира един минимум на изплащане, а на практика дружествата ще бъдат задължени дори и със собствени средства да допълнят съответната партида, ако тя се е оказала с по-малко средства.

3 пенсионни фонда постигат доходност над средната за пазара

3 пенсионни фонда постигат доходност над средната за пазара

Вашият сред тях ли е?

Правото на допълнителна пожизнена пенсия за старост се придобива при навършване на пенсионната възраст на лицето. По желание на осигуреното лице и при условие, че има достатъчно натрупвания по партидата, които позволяват да се изчисли и изплаща пенсия, която е не по-малко от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст - пенсията му може да се отпусне една година преди навършването на пенсионната възраст.

Допълнителни пари се очаква да могат да се получават от пенсионерите след 3 години.

Първи допълнителни пенсии ще могат да взимат жените, които се пенсионират пред 2021 г. или родените през 1960-та година. При мъжете пари по втория пенсионен стълб ще има от 2024 г.

Причината е фактът, че частните пенсионни фондове съществуват едва от 20 години и съответно намалява срокът, в който има натрупвания по частните партиди.

Пенсионните фондове предлагат 9 начина за изплащане на партиди

Пенсионните фондове предлагат 9 начина за изплащане на партиди

За да гарантират правото на избор

Положителна промяна е и това, че се регламентира правото на избор на гражданите. Вариантите са три:

• пожизнена пенсия;

• разсрочено плащане за период от 5, 10 или 15 години;

• превеждане на цялата сума от партидата накуп.

Тази промяна и възможност за избори в значителна степен се различава от предложението на финансовия министър Владислав Горанов през 2017 година, което предвиждаше прехвърляна на парите по индивидуалните партиди в общ пул и изплащане само и единствено на пожизнени пенсии без право на наследяване. Заради остра реакция и обвинения за национализация, проектът беше оттеглен, а частните пенсионни дружества излязоха със собствени 9 предложения.

Втората пенсия зависи от заплатата ви, а не от държавата

Втората пенсия зависи от заплатата ви, а не от държавата

Колкото повече отделяте, толкова повече ще имате накрая

Сега приетите три варианта за избор на гражданите дават възможност на осигурените лица да планират в по-добра степен доходите си след пенсиониране.

Ако размерът на натрупаните средства е по-малък от три минимални пенсии, тогава пенсионерът може да получи еднократно цялата сума или, по-избор, разсрочено в рамките на една година.

Ако пенсионерът почине преди да е получил всичките си пари в индивидуалната си партида, те ще могат да се онаследят. Ако обаче почине, преди да е получил всичко, наследниците му имат право да ги изискат и получат.

Редът на наследници не се променя - това са преживелият съпруг или съпруга, възходящи и низходящи роднини, които продължават да получават пенсията до гарантирания период на получаване.

Пенсионните фондове няма да повишават потребителските такси

Пенсионните фондове няма да повишават потребителските такси

Въпреки че на дружествата им се налагат все по-големи плащания

В момента удръжките от заплатата по втория пенсионен фонд са в размер на 5%. Сумата, която реално ще получаваме при пенсиониране, зависи от размера на заплатата всеки месец, както и от годините натрупан трудов стаж.