От следващата година таксите за трансгранични преводи в евро от България и от другите европейски членки извън Еврозоната ще поевтинеят драстично. Това ще стане възможно след като в средата на миналия месец Европейският парламент прие нов регламент в тази посока, който по-късно този месец предстои да бъде официално подписан.

Промените, които трябва да изравнят таксите за транзакциите в държавите извън паричния съюз с тези на членките в него, трябва да влязат официално в сила на 15 декември 2019 година.

Това ще гарантира еднакви условия за потребителите в държавите в Еврозоната и за тези извън нея. В момента в членките на валутния съюз таксите за преводите в чужбина са доста ниски или близки до нулата за разлика от другите държави членки, където те са осезаемо по-високи.

Според изчисленията ефектът на промените ще бъде в спестяването на допълнително около 1 милиард евро за европейските потребители на година.

Преводите в евро у нас могат да поевтинеят до 10 пъти от следващата година

Преводите в евро у нас могат да поевтинеят до 10 пъти от следващата година

Според Deloitte към момента тези в България са едни от най-високите в Европейския съюз

С колко ще бъдат намалени таксите?

До десет пъти може да намалеят таксите по транзакциите след влизането в сила на новия регламент. Това обяви преди време евродепутатът Ева Майдел, която е докладчик по темата в Европейския парламент.

Според изчисления на Deloitte от 2017 година в България таксите са най-високи от всички страни извън Еврозоната. Данните сочат, че те са със среден размер на между 15 и 24 евро за преводи на суми между 10 и 1000 евро при такива от близо 10 до близо 20 евро в Румъния, която е втора след нас по размер на тези такси.

Снимка 411926

С промените банките у нас, както и в останалите страни извън валутния блок, ще трябва да ограничат размера им до този на таксите за преводи в местна валута на вътрешния пазар. За големите финансови институции у нас те са около 2,50 лева в момента.

Кой ще спечели от намаляването на таксите за банковите преводи?

Промените ще са в полза на частните потребители на банките, както и на малките предприятия у нас, които изнасят голяма част от продукцията си. За тях положителният ефект може да бъде в размера на милиони левове.

Основно от по-ниските такси ще могат да се възползват българите, живеещи в чужбина, които изпращат пари на близките си в България, както и българските студенти, учещи в Европейския съюз.

Емигрантите са вкарали над 17,2 милиарда лева в българската икономика за 10 години

Емигрантите са вкарали над 17,2 милиарда лева в българската икономика за 10 години

От кои държави идват най-много?

Промяната ще има голямо значение за тази група хора, като се има предвид, че според данните на БНБ само за първите 10 години от влизането на страната ни в ЕС българските емигранти са направили парични преводи в размер на над 17 милиарда лева в родината си.

И въпреки че най-голям размер имат изпратените средства от Щатите - над 3,7 милиарда лева между 2007 и 2017 година, то в размер на близо 5 милиарда лева са били преводите от две от европейските държави с най-големи български общности - Германия и Испания.

Какво означава промяната за банките?

Като губещи от новия регламент могат да бъдат посочени банките, които успяват да генерират приходи в размер на няколко десетки милиони лева годишно от таксите за трансграничните преводи. Значително по-ниските такси драстично ще ограничат приходите за финансовите институции у нас, които ще бъдат принудени да компенсират тези загуби. Вариантът за това е те да увеличат други такси.

По темата за новия регламент за трансграничните преводи от Money.bg разговаряхме с евродепутатът Ева Майдел.

Снимка 366735

Източник: Пресцентър ПП ГЕРБ

- Г-жо Майдел, защо новият Регламент за таксите за трансгранични плащания е толкова важен за България и за останалите европейски членки извън Еврозоната?

Вярвам, че всички европейци трябва да бъдат третирани наравно. А разликата в таксите за парични преводи в евро бе отявлен пример за двоен стандарт, от който ние бълагрите бяхме най-ощетени. Дълги години българите плащахме най-високите такси в Европа - между 30 и 50 лв, независимо от стойността на превода. Това са необосновано високи такси, защото всички банки в ЕС от 2016 г. имат достъп до системата СЕПА, която позволява бързи и евтини преводи в евро, но по едни или други причини банките у нас не я използваха или и да са я използвали, това не доведе до поевтиняване на преводите в евро. За сравнение, вторите най-високи такси са в Румъния, и те са почти двойно по-ниски от тези у нас.

Премахването на подобни финансови бариери е важно за растежа на отворена икономика като българската. То ще облагодетелства 36 000 малки фирми у нас, които внасят от ЕС и 15 000, които работят за износ. Ще намалят разходите и на българите, особено на тези, пътуващи в чужбина, които харчат около 1,6 милиарда евро годишно зад граница. Общо на година ще се спестяват над 60 млн лева на българските граждани и бизнес.

- След влизането в сила на регламента какъв таван ще бъде наложен на тези такси у нас?

Регламентът не налага таван, а приравнява таксите за презгранични преводи в евро с таксите за вътрешни преводи в национална валута на същата стойност. Т.е. колкото струва да преведете 50 лева от една българска сметка в друга, толкова трябва да струва да преведете 25 евро от българска сметка към такава в страна от ЕС.

На българския пазар има доста банки и финансови институции и вярвам, че всяка ще държи конкурентни цени на таксите. Като основен докалдчик и преговарящ на Европарламента, съм приела отпадането на този двоен стандарт за своя кауза и се ангажирам да следя за спазването на новите правила и при нужда ще сезирам компетентните български и европейски органи.

 - Кои ще бъдат най-големите печеливши от промяната?

Най-големият ефект ще е за хората, които имат близки в чужбина и се налага непрекъснато да им превеждат или да получават пари от тях; хората, които учат в чужбина, почиват в чужбина, както и българския бизнес, който оперира с преводи в ЕС и на който вече няма да му се налага да има банкова сметка във всяка държава, в която има бизнес. Това доказва, че Европейският парламент работи за да улесни живота на европейските граждани.

- За българските банки намаляването на тези такси ще доведе до осезаем спад на приходите. Очаквате ли те да компенсират това намаление с увеличение на други такси за клиентите си?

Важно е да подчертая, че регламентът няма за цел да накаже финансовите институции, а да премахне един несправедлив двоен стандарт в Европа. Напротив, новите правила може и да доведет да кратковременен спад в приходите, но анализът за въздействието им, представен от Европейската комисия, показва, че те ще стимулират банките да предлагат по-конкурентни, иновативни и мобилни услуги. Това ще им донесе дългосрочни ползи в съревнованието за пазарен дял с навлизащите финансово-технологични компании (Финтек), които за момента предлагат по-евтини, удобни и бързи финансови услуги, разчитащи на нежеланието на банките да подобряват своите услуги, тъй като имат гарантирани високи приходи от операции като плащанията в евро.