На предстоящото си заседание на 25 октомври Общинският съвет в Разград ще обсъди и гласува докладна записка, внесена от кмета д-р Валентин Василев за определяне на концесионер на стадион "Лудогорец Арена". Процедурата за предоставяне на концесия за строителство с предмет:

"Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец Арена", неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера" бе открита с решение на местния парламент. Комисията, която е разгледала и оценила офертата на единствения участник в процедурата - ПФК "Лудогорец 1945" се е произнесла с предложение футболният клуб да бъде определен за концесионер на спортното съоръжение.

Срокът за концесията е 35 години. В съответствие с резултатите от проведената процедура размерът на годишното концесионно плащане е 14 000 лв. без ДДС. Цената на строителството, което ще извърши ПФК "Лудогорец" е 18 500 000 лв. без ДДС, като срокът за завършване на строителството е десет години, считано от датата на подписване на концесионния договор.

Според проекта за решение кметът на общината д-р Валентин Василев е определен за орган, който да сключи концесионния договор с ПФК "Лудогорец 1945" в срок, не по-дълъг от три месеца. Той трябва да представлява концедента и да организира контрола по изпълнение на концесионния договор, се посочва още в докладната, която предстои да бъде гласувана от общинските съветници".