Вероятността Левски да има нов собственик съвсем скоро нараства с всеки изминал час. Както ТОПСПОРТ вече ви информира Юнайтед Груп е много близо до продобиване на "сините". 

Това личи и от взето решение на Управителния съвет на клуба за провеждане на Общо събрание. Сбирка на акционерите ще се проведе на 15 ноември, като желание за такова е депозирано пред Търговския регистър, пише "Тема спорт". От там вече са обработили информацията и такова е насрочено точно за тази дата.

То трябва да започне в 11:00 часа на стадион "Георги Аспарухов". При липса на кворум, което може да се случи само ако не присъства мажоритарният собственик Наско Сираков или упълномощен от него човек, събранието ще е на 30 ноември от 11:00 часа пак на "Герена".

Сигурно е! "Юнайтед Груп" поема Левски!

Сигурно е! "Юнайтед Груп" поема Левски!

Сделката ще бъде финализирана до месец

Големият въпрос е дали на сбирката на акционерите в средата на следващия месец Левски ще има нов собственик. За това навежда на мисълта точка 8 от дневния ред. Тя гласи: "Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на дружеството". А предложението на управата за решение е следното: "1. Общото събрание на акционерите освобождава всички членове на Надзорния съвет на дружеството и избира нов състав; 2. Приема нов състав на Надзорния съвет на дружеството съгласно направените предложения, събрали необходимото мнозинство". В момента членове на НС на сините са Наско Сираков, Петър Ганев, Константин Папазов и Венцислав Димитров.

Какви ще са промените, предстои да разберем. Чаканата голяма новина от феновете обаче е преминаването на мажоритарния пакет акции от ръцете на Наско Сираков в ръцете на чуждестранна компания, собственост на сръбския магнат Драган Шолак. Естествено има вариант и например само Константин Папазов да подаде оставка - нещо, за което го призова треньорът Станимир Стоилов.

ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЛЕВСКИ

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството за 2021 година.

2. Приемане на доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 година.

3. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., проверен и заверен от регистрирания одитор.

4. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на ПФК Левски за 2021 г.

5. Приемане на решение за избор на независим одитор за 2022 г.

6. Приемане на решение за разпределение на печалба на дружеството за 2021 г. и попълване на фонд "Резервен".

7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството, както и на членовете на всички предходни съвети, които до момента не са освободени от отговорност.

8. Приемане на промени в състава на Надзорния съвет на дружеството.

9. Разни.