През 2020 г. заплатите в България ще се увеличат с още 8 процента, прогнозира Euler Hermes. Ако прогнозата се сбъдне, това ще бъде забавяне на растежа от предходните години. През 2019 г. се очаква средното увеличение да достигне близо 12 процента.

Какво означава това за българската икономика? "Със забавянето на ръста на заплатите и стагнацията на пазара на труда се очаква и успокояване на индивидуалното потребление, което неминуемо ще отнеме скорост от ръста на икономиката", предупреждават експертите от компанията, специализирана в застраховките на търговски кредити.

Прогноза за забавянето на растежа на икономиката направи и Кристофор Павлов, главен икономист на UniCredit Bulbank, пред Bloomberg TV Bulgaria. По думите му, брутният вътрешен продукт ще нарасне с 3 процента, спрямо 3,7 процента за 2019 г.

Икономистът посочи две основни причини: отслабеното външно търсене, което ще повлияе на износа, както и достигането на пълна заетост, като "в условията на бързо намаляващо и застаряващо население темпът на създаване на работни места вероятно ще се редуцира спрямо този от 2018 г."

Снимка 461419

Същите предупреждения откриваме и в анализа на Euler Hermes. Експертите посочват, че ръстът на заплатите обаче няма да може да разреши задълбочаващия се проблем с недостига на работна ръка, което ще доведе до стагнация на пазара на труда.

Прогнозата е заетостта през 2020 година да се увеличи с едва 0,2% след очаквания ръст от 2,6% за 2019 година. Експертите предвиждат още по-ниски нива на безработицата у нас след постигната исторически рекорд от 3,7% в третото тримесечие на 2019 година. Понижението ще продължи от очакваното средното ниво за 2019 година от 4,1% до средно 3,8% за 2020 година.

"Картината по отношение на ръста на възнагражденията, разбира се, няма да е еднаква във всички сектори", изтъкна Павлов. Според него най-значителен ще е натискът за увеличения в строителния сектор, в сферата на услугите, както и в някои части от производствения сектор, особено при производството на потребителски стоки.

Euler Hermes алармира и за задълбочаващата се тенденция за забавяне на ръста на износа, като за деветмесечието той е едва 0,5%, а очакванията са да остане под 1% и за цялата 2019 година. В същото време обаче вносът се е свил още повече като очакванията за миналата година е намаление от -0,2%. Така 2019 година ще приключи с незначително увеличение на нетния експорт от едва 0,7%.

Същевременно наблюдаваме осезаем спад на капиталовите разходи, а инвестициите са се увеличили с едва 0,7% за деветмечесието на 2019 година спрямо 5,4% за същия период на предходната година. "Положителната тенденция за по-добро усвояване на европейските фондове, която наблюдавахме през 2017 и 2018 година, също изчезва от картината", обяснява Манфред Щамер, главен анализатор "Икономически проучвания и оценка на риска" на Euler Hermes.

Рисковете в износа

От Euler Hermes обръщат внимание за известно повишаване на риска при основните външнотърговски партньори за българските компании - в еврозоната, Румъния и Турция. Въпреки че в Турция се очаква лек ръст на икономиката от 2,3% за 2020 година, последиците от дълбоката рецесия още са на лице, като прогнозите са за 5% ръст на фалитите и много компании на ръба на съществуването заради съществена задлъжнялост. Румънската икономика ще забави ръста си до 2,8%, а несъстоятелностите ще се увеличат с 3%. Ръст на фалитите се очакват и в две от основните експортни дестинации за България в Еврозоната - Германия и Италия, съответно с 3% и 4%.

Проблеми за компаниите

Ръстът на възнагражденията, който изпреварва този на производителността, както и забавянето на вътрешното потребление и износа, създават проблеми за компаниите. Недостигът на работна сила също ограничава възможностите за тяхната експанзия.

Рязкото увеличаване на заплатите, което компаниите не са успели да калкулират към клиентите си, намалява рентабилността и e един от водещите фактори за повишаване на риска от фалити в България, който предвиждат от Euler Hermes. Според прогнозата за трета поредна година несъстоятелностите у нас ще отбележат ръст, като за 2020 година той ще бъде 8-10%.

"Отчитаме този тренд като индикативен за известно повишаване на напрежението, въпреки че както винаги обръщаме внимание заради някои специфики в България, като административни усложнения и бавна процедура броят на обявените несъстоятелности като цяло остава сравнително нисък и не може да бъде използван самостоятелно като легитимна база за определяне на риска", обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България. "В същото време натрупването на различни фактори като дисбаланса в двигателите на растеж, ситуацията на пазара на труда, както и забавянето на ръста на световната икономика и някои предупредителни сигнали при основните експортни партньори на България, би трябвало да направи компаниите по-внимателни през 2020 година", допълва тя.