Общото събрание на ЦСКА ще вдиг­не капитала на дружеството на 9,5 милио­на лева, като по този начин ще търси 3 милиона при второто си излизане на борсата.

Най-вероятно разреше­нието ще бъде получено през октомври, като този път цената ще е номиналната от 1 лев. При първото предлагане бе 3 и емисията се провали.

Сега няма как да има провал, защото капиталът на дружеството вече е вне­сен. Така той ще се вдигне само със закупените акции.