ЦСКА има отсрочка до март догодина за наем на стадион "Българска армия" и Панчарево заради проектирането на нов стадион, става ясно от анекса, публикуван от сайта tribune.bg.

Той бе подписан на 5 май в присъствието на Данаил Ганчев и министъра по това време - Радостин Василев.

"Страните се споразумяват, че във връзка с подготовката за Проекта и Нотариалната сделка, включително необходимите корпоративни и други решения и одобрения, падежът на дължимите плащания на Наема на Стадиона от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ за периода от 01.05.2022 г. до по-ранната дата измежду датата на Нотариалната сделка и 01.03.2023 г. се променя, като падежът на дължимата сума за наеми от този период, се дължи от НАЕМАТЕЛЯ на НАЕМОДАТЕЛЯ в срок до 5 работни дни от настъпването на по-ранната дата от посочените тук", гласи член 3 от анекса.

Ако се стигне до нотариална сделка за строителството на нов стадион, то ЦСКА ще започне да плаща месечни вноски за наема от 52 080 лева след 5 март 2023 г.