Вече официално ЦСКА си върна емблемата и активите на фалиралото дружество. Съдът разпореди да започне разплащането на милионите, платени от фирма "Ред Енимълс" за активите.

Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.

"Определение от 07.11.2019

РАЗРЕШАВА на синдика на "ПФК ЦСКА" АД (н) да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение.

Определението не подлежи на обжалване".

Емблемата с трите звезди вече официално е собственост на ЦСКА!

Емблемата с трите звезди вече официално е собственост на ЦСКА!

Сметката за разпределение на осемте милиона към кредиторите е влязла в сила