Със своите над 1700 км дължина канализацията на София изглежда необятна. Започната преди повече от 120 години (през август 1897 г.) и разширявана и до днес, системата от канали, шахти, колектори и др. с различна големина и дължина е истински подземен лабиринт, минаващ под столицата.

Градът използва смесена канална система - общо отвеждане на отпадъчните битови, промишлени и дъждовни води. Главните канализационни колектори минават покрай бреговете на реките, течащи през столицата, отвеждайки отпадните води до градската пречиствателна станция в Кубратово.

Оказва се, че поддръжката на подобна мрежа в постоянно разрастващата се София, е истинско предизвикателство. В града вали често, а жителите му са с различно възпитание и манталитет, което отвежда в каналите всевъзможни неща.

Освен обичайните парцали и мокри кърпички, в канализацията на столицата може да се открият стари кофи за смет, дюшеци, шкафове, различни едри предмети, малки помпени съоръжения, стари подпори, използвани при изграждането на колекторите в миналото и много други неща.

"С натрупването си всички тези неща се превръщат в бент. Върху тях се събират парцали, едри отпадъци, клони и това блокира пътя на водата", разказва Станислав Станев, директор "Експлоатация и поддръжка" в "Софийска вода".

Най-проблемните зони в канализацията са в северната част на София, тъй като там наклоните са по-ниски и по тръбите лесно се натрупват различни отпадъци. С проверката на каналите е натоварен екип от специалисти на компанията, които ежедневно обхождат по-широките отходни тръби, за да проверят състоянието им и да ремонтират, ако е необходимо.

Това е опасно занимание, което освен в София, се прави само на още 6 места в Европа - най-вече в Германия, но и във Франция, Унгария и Румъния, разказват от столичния ВиК оператор. 

Основната задача на специалния екип е добрата поддръжка на над 1700 км канализация. Целта е ежегодно да бъдат почиствани по 170 км (10%) от каналите.

"Софийска вода" инвестира 50 милиона лева във ВиК мрежата на София

"Софийска вода" инвестира 50 милиона лева във ВиК мрежата на София

Столична община търси още 400 милиона лева от ЕС за подобряване на канализацията на града

Едни от най-големите замърсители на канализацията у нас са строителите. Често при изграждането на нови сгради, те изхвърлят в шахтите остатъци от бетонови смеси и различни твърди отпадъци, които после са много трудни за почистване.

Активното строителство в София като цяло е сред главните предизвикателства за канализационната мрежа. Когато на мястото на старите ниски къщи изникнат нови големи кооперации, това увеличава значително и отпадните води към канализацията.

За да се справи с този проблем, ВиК операторът "Софийска вода" работи съвместно с общината за изграждането на по-широки тръби и по-големи колектори, които да поемат постоянно нарастващото количество отпадни води.

Столичната ВиК мрежа става все по-натоварена, като ежедневно през нея преминават по 149 000 куб. м вода. През най-големия градски колектор пък текат по 4000 литра отпадна вода в секунда.

Въпреки проблемите, канализацията на София успя да издържи и по време на скорошните проливни дъждове. Сред главните причини за това са добрите предварителни мерки, които са взети.

"Работим превантивно в слънчевите дни, за да гарантираме спокойствието в дъждовните. Въпреки предизвикателствата, жителите на София пият най-качествената вода в България и една от най-качествените в Европа", заявиха от "Софийска вода".