В Ботев (Пловидв) ще бъдат избрани нови членове на Съвета на директорите. Това ще стане на общо събрание, което ще се проведе на 8 януари в административната част на комплекса в Коматево.

Ето и офциалното съобщение на Съвета на директорите:

"Съветът на директорите на ПФК Ботев АД, съгласно решение от 03.12.2020 година, свиква Извънредно общо събрание на акционерите в дружеството на 08.01.2021 година, от 11:00 часа, в заседателната зала в административната част на "Футболен комплекс Ботев 1912", при следния дневен ред и следните предложения и решения:

Точка 1: Освобождаване от длъжност на членовете на СД Ангел Палийски, Петко Ангелов и Васил Наумов.

Точка 2: Избиране на нови членове на СД."

Кметът на Пловдив: Зингаревич е със сериозни намерения към Ботев

Кметът на Пловдив: Зингаревич е със сериозни намерения към Ботев

Здравко Димитров с коментар