Община Пловдив прекрати поръчката за седалките на стадион "Христо Ботев", тъй като в резултат от редица сигнали по отношение техническите характеристики на предмета й, са установени непълноти в техническите спецификации.

Те са общи и не отговарят на изискванията по чл. 48 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Затова единственото законосъобразно действие е прекратяването на процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Процедурата е спряна с решение, публикувано в Агенцията по обществени поръчки (АОП) днес, 8.12.2021 г. по преписката на процедурата в АОП.

На стадион "Христо Ботев" в Пловдив тренира и играе мачовете си футболен клуб Ботев.

Община Пловдив с обществена поръчка за нови седалки за Колежа

Община Пловдив с обществена поръчка за нови седалки за Колежа

Срокът за получаване на офертите е 6.01.2022 година