Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. "Източен" № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 17.02.2021 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 05.03.2021г. от 19:00 ч. посредством платформата за конферентни срещи ZOOM.

Ботев (Пловдив) подписа с обещаващ вратар

Ботев (Пловдив) подписа с обещаващ вратар

Договорът е за 3 години

Линк ще бъде изпратен на всеки от членовете, съобщава официалният клубен сайт и допълва:

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за разпореждане с имущество на Сдружението.

Точка 2. Вземане на решение за становището на Сдружението и указване на представителя му как да гласува по всяка една точка от дневния ред на следващото Общо събрание на АД ПФК Ботев.

Валентич: Вярвам в този проект

Валентич: Вярвам в този проект

"На нашия отбор му трябва един мач, в който да победим"

Точка 3. Разни

УС на Сдружение ПФК Ботев