Лицензионната комисия към БФС проведе ежегодния семинар по национално клубно лицензиране за Първа и Втора професионална лига.

Експертите от българските отбори се събраха в Национална футболна база Бояна, за да получат необходимите материали и информация относно предстоящата процедура за получаване на съответните лицензи.

БФС с промяна, касаеща футболистите извън ЕС

БФС с промяна, касаеща футболистите извън ЕС

Някои от изрядните клубове са започнали да надигат глас

Изпълнителният директор на БФС Борислав Попов откри семинара и насочи вниманието на участниците към ключовите нововъведения в Наредбата за национално клубно лицензиране.

В рамките на деня представителите на клубовете получиха разяснения относно основните категории критерии за осигуряването на документа и ги обсъдиха с представителите на комисията.

Безсрочен лиценз за БФС от ММС

Безсрочен лиценз за БФС от ММС

Вижте подробности

Част от обучението беше и въведението в принципите на работа с електронната платформа за клубно лицензиране, която бе въведена от тази година. Целта на иновацията е да улесни клубовете, като им предостави възможност да входират част от изискваната документация по електронен път.