Бившият роден футболен съдия и преподавател в Софийски университет "Свети Климент Охридски" - доц. доктор Георги Игнатов зае престижната академична длъжност "Професор" по професионално направление 1.3.

Игнатов е и Председател на съдийската комисия при Зонален съвет - гр. София и зам. председател на Националната съдийска комисия при БФС и участва в конкурс. Заключителното заседание беше проведено на 29 септември 2020 г. и беше ръководено от специализирано научно жури към най-старото българско висше училище.

Направлението е:  Педагогика на обучението по специалност "Физическо възпитание и спорт - футбол".

Официалната заповед на Ректора на Софийски университет проф. дфн Анастас Герджиков е в сила от 9 октомври 2020 година.

Професор Георги Игнатов доказва нагледно как науката върви ръка за ръка със спорта и в частност с футбола и по-конкретно как придобитите научни знания и опит помагат неимоверно много при управлението на изключително трудната  материя "футболно съдийство".