На днешното си заседание Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз гласува провеждане на извънреден Конгрес на Сдружението за 15 март 2024 г. от 10:30 ч. в х-л "Маринела" в София.

Ето проекта на покана за Общото събрание при следния дневен ред:

  1. Отчет за изпълнението на Програма на БФС за развитието на футбола за 2022 и 2023 г.
  2. Финансов отчет за 2022 и 2023 г.
  3. Разглеждане на жалби до Общото събрание.
  4. Гласуване на подадена оставка от Президента на БФС.
  5. Освобождаване на членовете на Изпълнителния комитет на БФС.
  6. Избор на Президент на Сдружение "Български футболен съюз".
  7. Избор на членове на Изпълнителния комитет на Сдружение "Български футболен съюз".