От Българският футболен съюз информираха своите членове, че на 23 януари 2020 година, съгласно действащия Закон за физическото възпитание и спорта, е бил издаден Спортен лиценз номер 60, удостоверяващ статута на БФС като спортна федерация за извършване на спортна дейност за спорта - футбол.

Снимка 463846

Източник: ММС

"Министерството на младежта и спорта издаде безсрочен лицез на БФС, тъй като съюзът отговори на всички поставени от закона условия и премина успешно проверките на отговорните звена към държавната институция", казван от футболната ни централа.

БФС с промяна, касаеща футболистите извън ЕС

БФС с промяна, касаеща футболистите извън ЕС

Някои от изрядните клубове са започнали да надигат глас